Jag har arbetat som illustratör sedan min bildlärarexamen 1979. Någonstans har också hela tiden tanken funnits  att bli ”konstnär” – jag är inte helt säker på vad denna titel innebär, särskilt inte för eget vidkommande. Vilken konst jag skulle ägna mig åt förstod jag inte förrän i slutet av 90-talet när jag råkade snubbla över en bok med akvareller – vilka uttrycksmöjligheter detta medium bär på! Trots sin anspråkslöshet – bara vatten, papper och färg. Eller kanske just därför. Sedan några år målar jag seriöst och har haft ett antal egna utställningar samt blivit antagen till  Liljevalchs vårsalong åren 2016, 2017 och 2018.


                                   Några omdömen från kunder